/Stjepan Ranogajec iskazao opravdanu sumnju u transparentnost rada službi Krapinsko-zagorske županije

Stjepan Ranogajec iskazao opravdanu sumnju u transparentnost rada službi Krapinsko-zagorske županije

KRAPINA, 17.09.2019. – Kao i na svakoj sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, županijski vijećnik i član Predsjedništva HSP AS Stjepan Ranogajec na sjednici održanoj 16.09.2019. bio je izuzetno kritičan prema SDP-ovoj županijskoj vlasti. Ovaj put izlaganje Stjepana Ranogajca bilo je usmjereno na točku Dnevnog reda Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini.

Prezentirana Informacija o dodjeli financijskih potpora organizacijama civilnog društva u 2018. godini na području Krapinsko-zagorske županije je netransparentna, nepotpuna, ostavlja sumnju na nedozvoljene radnje u provođenju postupaka dodjele financijskih sredstava udrugama. Naime, u Informaciji se osim visine odobrenih potpora, što je zapravo sekundarni podatak, ne mogu vidjeti pokazatelji transparentnosti cijelog postupka i provođenja dodjele financijskih sredstava, sukladno važećim zakonima i propisima. Isto tako, u Informaciji nema podataka o tome da li su povjerenstva za ocjenjivanje zaprimljenih prijava na javne pozive i natječaje odradila svoj posao, odnosno nedostaje najvažniji podatak – broj bodova za ocjenjivane prijave, koji je presudni indikator za određivanje visine iznosa odobrenih potpora, a isti ujedno pokazuje jesu li povjerenstva za ocjenjivanje odradila svoj posao i da je postupak ocjenjivanja bio transparentan, odnosno da nije pojedinačna osoba, po vlastitom nahođenju određivala visinu odobrenih potpora“ istaknuo je između ostalog u svom izlaganju Stjepan Ranogajec.

Isto tako, Stjepan Ranogajec postavio je upit „Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama – sukladno važećim propisima o zahtjevima udruga do visine iznosa od 5.000 kn odlučuje ovo Povjerenstvo – da li je ovo Povjerenstvo oformljeno, da li se sastalo i radilo na sjednicama, da li je odlučivalo o pojedinim zahtjevima udruga – to se iz Informacije ne vidi – da li je možda pojedinačna osoba određivala visinu odobrenih sredstava i u ovom slučaju?“, te zaključio „Dakle nedostaju podaci koji pokazuju da su postupci dodjele financijskih potpora udrugama bili maksimalno transparentni, da su se poštivale odredbe važećih zakona, odnosno da nije bilo nedozvoljenih radnji u postupcima dodjele financijskih potpora udrugama. Kako bi se ti nedostaci otklonili – tako da mi vijećnici i vijećnice dobijemo cjelovitu informaciju, predlažem (tražim) da se informacija nadopuni ovim podacima i da se uvrsti na dnevni red sljedeće sjednice Županijske skupštine.