/Ranogajec: SDP-ova vlast u Krapinsko-zagorskoj županiji nije transparentna!

Ranogajec: SDP-ova vlast u Krapinsko-zagorskoj županiji nije transparentna!

KRAPINA, 07.11.2019. – Na danas održanoj sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, član Predsjedništva HSP AS i županijski vijećnik Stjepan Ranogajec ponovno je prozvao SDP-ovu vlast zbog netransparentnosti.

“Vezano uz postavljeno pitanje po točki Dnevnog reda s prošle(16) sjednice Županijske skupštine, dostavljeni su nam neki traženi podaci – ostvareni bodovi ocjenjivanih prijava na raspisane natječaje i javne pozive, te održane sjednice Povjerenstva za jednokratnu dodjelu financijskih potpora udrugama s podacima pojedinačnih udruga o čijim zahtjevima se odlučivalo na sjednicama,  međutim nedostaju kriteriji na osnovu kojih je izvršeno ocjenjivanje. Inače, traženi podaci koji su nedostajali u Informaciji predstavljaju moguće faktore rizika i koruptivne rizike, kao i sumnju u moguće koruptivne radnje u postupcima dodjele financijskih potpora udrugama.

S obzirom na činjenicu da su nam u odgovoru dostavljene Odluke i Rješenja o imenovanju Povjerenstava za ocjenjivanje zaprimljenih prijava na pojedine natječaje i javne pozive, diskutabilan je sastav Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanja prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događaja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju. Sastav nije transparentan budući da su svi članovi županijski službenici, odnosno u većini to su županijski pročelnici (bez obzira na prethodno potpisivanje Izjave o nepristranosti i povjerljivosti).

 

Imenovanje nije izvršeno sukladno odredbama članka 29., stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, koji kaže da: „Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno ocjenjivačko tijelo kojega osniva te njegove članove imenuje davatelj financijskih sredstava i kojega ovisno o nacionalnoj ili lokalnoj razini davatelja financijskih sredstava i prioritetima natječaja sačinjavaju predstavnici tijela državne uprave, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici znanstvenih i stručnih institucija i nezavisni stručnjaci za područja obuhvaćena prioritetnim područjima natječaja.“; s  obzirom da se radi o proračunskim sredstvima, dakle, sredstvima poreznih obveznika – njihovi predstavnici trebaju biti u članstvu ovog  Povjerenstva, bez obzira što se radi o županijskim manifestacijama i županijskim pokroviteljstvima – eventualno jedan od članova može biti predstavnik Krapinsko-zagorske županije,

Dakle, tražim nadopunu odgovora na postavljeno  pitanje – kriterije na temelju kojih su izvršeni postupci ocjenjivanja, kao i  informaciju o poduzetom po pitanju imenovanja transparentnog sastava članova predmetnog Povjerenstva” – istaknuo je na kraju Stjepan Ranogajc.