/Ranogajec jedini iz oporbe uložio amandman na proračun KZŽ!

Ranogajec jedini iz oporbe uložio amandman na proračun KZŽ!

KRAPINA, 10.12.2019. – Član Predsjedništva HSP AS i županijski vijećnik HSP AS u Krapinsko-zagorskoj županiji Stjepan Ranogajec jedini je vijećnik koji e na današnjoj sjednici Skupštine KZŽ uložio amandman na županijski proračun za 2020. godinu koji je predložio župan iz redova SDP-a Željko Kolar.

„Predlažem povećanje iznosa za 400 000,00 kuna pod stavkom A102002 Program tehničke kulture i športa na 1.830.000,00 kuna realokacijom sredstava iz  K 104000 Zaštita spomenika kulture. Razlog zbog čega tražim povećanje su sve veći troškovi sportskih klubova i rezultati koji naši sportaši postižu diljem Lijepe naše. Samo da spomenem nogometaše, borilački sportovi košarkaše Prva liga, a i u drugim sportovima postižu vrijedne rezultate, dok se ovaj se  iznos nije povećao unazad 6 godina. Samo jedna usporedba: Ako imamo iznos od 1 490 000,00 kuna za zaštitu spomenika kulture a za sport manji iznos što nam to govori? Očito da ova vlast gleda samo prošlost a ne mari za budućnost! Ako je ukupno predviđeno za Kulturu i sport 5 511 500,00 kuna smatram da realokacijom iznosa unutar te grupacije sport zaslužuje iznos od 1 830 000,00 kuna“ – zaključio je Ranogajec obrazlažući amandman koji je SDP-ova većina na žalost odbila. Jednako tako, Stjepan Ranogajec bio je protiv izglasavanja takvog Proračuna.

Osim o ostalim točkama, povodom kojih je za govornicu županijske Skupštine Stjepan Ranogajec izlazio čak 12 puta, čelni čovjek krapinsko-zagorskih starčevićanaca posebno se istaknuo i po pitanju Prijedloga odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima KZŽ.

„Smatram da savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nije provedeno u skladu sa zakonom. Naime Povjereništvo Sindikalne podružnice dalo je prigovor koji se u maniri komunističke partije ne razmatra. Nesporno je kako plaća čija visina ovisi o utvrđenom koeficijentu za pojedino radno mjesto ima važnu ulogu za svakog službenika jer direktno utječe na kvalitetu života njega i na članove njegove obitelji. Podsjećam kako je člankom 90. Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima KZŽ  propisano da je poslodavac dužan razmotriti prijedloge, mišljenja i zahtjeve sindikata u vezi sa ostvarivanjem prava, obveza i odgovornosti iz rada i na osnovi rada te sukladno tome smatram kako je poslodavac dužan uključiti Sindikat u samom postupku izrade nacrta Odluke, a to nije učinio. Rok u kojem je Odluka stavljena na savjetovanje je suprotan roku propisanim sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata KZŽ i Zakonu o pravu na pristupu informacijama,  što dovoljno govori o namjeri poslodavca i načinu savjetovanja.

Iz teksta javnog poziva na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kao i nacrta prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće i službenika i namještenika u upravnim tijelima KZŽ, nije vidljiv pravni temelj kao ni objektivni kriteriji kojima se poslodavac rukovodio kod  utvrđivanja koeficijenata  za obračun plaće. Stječem dojam kako se odluka o koeficijentima radi prema imenima a ne prema stvarnim poslovima i zadacima. Zbog iznijetih činjenica ne mogu podržati donošenje ove odluke“ – zaključio je svoje izlaganje Ranogajec!