/Ministarstvo uprave pritužbu Vlatke Vukelić proglasilo neutemeljenom!

Ministarstvo uprave pritužbu Vlatke Vukelić proglasilo neutemeljenom!

ZAGREB, 30.03.2018. – Sukladno medijskim natpisima kako je grupa pojedinaca okupljena oko bivšeg glavnog tajnika stranke i dopredsjednice stranke dr.sc. Vlatke Vukelić podnijela pritužbu „na moguće nepravilnosti kod donošenja novog Statuta Stranke“ koji je jednoglasno usvojen na Saboru HSP AS 16.12.2017. u Virovitici (izvjestiteljica je bila dopredsjednica stranke dr.sc. Vlatka Vukelić!), Ministarstvo uprave je krajnje profesionalno odgovorilo dopredsjednici stranke Vlatki Vukelić (unatoč tome što pritužba nije išla po za to predviđenom postupku već po polu-privatnim linijama) te je isti odgovor dostavilo i u Središnjicu HSP AS. U principu, imali smo “situaciju” gdje je dopredsjednica stranke na Saboru predstavila sve izmjene i dopune te zajedno s bivšim glavnim tajnikom i ostalim izaslanicima na Saboru glasovala za takve izmjene Statuta, da bi se sada žalila kako je isti nelegalno usvojen…

Dopis/odgovor Ministarstva uprave donosimo u cijelosti, bez ikakvih izmjena:

„Poštovana,

 pri ovome Ministarstvu u tijeku je postupak pokrenut po zahtjevu Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević, sa sjedištem u Zagrebu, Čulinečka 119 (u daljnjem tekstu: Stranka), za upis promjene osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje Stranke

u Registar političkih stranaka (u daljnjem tekstu: Registar) te prijavu promjene Statuta Stranke i članova upravnog tijela Stranke, a na temelju odluka donesenih na sjednici Konvencije Stranke od 16. prosinca 2017. godine.

Ovom Ministarstvu dostavili ste putem elektroničke pošte pritužbu na moguće nepravilnosti kod donošenja novog Statuta Stranke odnosno navodite da ste bili imenovani članicom Odbora za izmjene i dopune Statuta, koji se nije nikada sastao niti je usuglasio mišljenje te da je autor svih izmjena Statuta predsjednik Stanke Hrvoje Niče.

 Uvidom u odredbe važećeg Statuta Stranke od 15. listopada 2016. godine, utvrđeno je da je istima propisano da Sabor Stranke donosi i mijenja Statut (članak 58) te da inicijative i prijedloge za izmjene i dopune ili donošenje novog Statuta mogu dati predsjednik, Predsjedništvo i Glavni stan (članak 88) odnosno utvrđeno je da Statutom Stranke nije propisano da prijedlog za izmjene Statuta daje Odbor za statut, a niti je u Statutu propisana nadležnost navedenog tijela.

Stoga molimo da se u roku od 5 dana očitujete na navedeno, uz napomenu da vam ovo očitovanje dostavljamo putem kontakt uprave, budući da ste nam svoju pritužbu dostavili putem elektroničke pošte.

S poštovanjem,

Ministarstvo uprave