/Krapinsko-zagorski starčevićanci spremni za nadolazeće izborne izazove!

Krapinsko-zagorski starčevićanci spremni za nadolazeće izborne izazove!

KRAPINA, 03.02.2019. – Županijsko vijeće HSP AS Krapinsko-zagorske županije  u prostorijama Društvenog doma Mokrice u Oroslavju  dana 01.02.2019. održalo je prvu sjednicu Županijskog vijeća u ovoj godini kojom je predsjedao član Predsjedništva HSP AS i predsjednik ŽV HSP AS KZŽ Stjepan Ranogajec.

Na sjednici je uz izvješće rada po podružnicama koje djeluju u okviru ovog Županijskog vijeća, održana i analiza učinjenog kako na razini jedinica lokalne samouprave gdje je HSP AS dio vlasti, tako i na razini županije gdje HSP AS djeluje u okviru oporbenog kluba vijećnika.

Na sjednici su i definirane smjernice rada u 2019. godini gdje će sve aktivnosti biti podređene izborima za Europski parlament, a raspravljalo se i o načinu izlaska na izbore za mjesne odbore koji će se održati ove godine u nizu gradova i općina na području Krapinsko-zagorske županije.

Članovi Županijskog vijeća KZŽ jednoglasno su donijeli odluku o kooptiranju Mladena Ivića i Tomislava Gmaza u ovo tijelo, a sve kako bi se politički i logistički unaprijedio rad stranke u ovom dijelu Hrvatske.