/Josip Kaštelanac imenovan za koordinatora HSP AS za Polaču, a Marijan Bukvić za Poličnik!

Josip Kaštelanac imenovan za koordinatora HSP AS za Polaču, a Marijan Bukvić za Poličnik!

Slijedom ustroja stranke na terenu i priprema za održavanje Županisjkog zbora HSP AS za Zadarsku županiju radi se na organizaciji stranačkih Podružnica u općinama i gradovima Zadarske županije gdje su za to stvoreni statutarni preduvjeti.

Na prijedlog koordinatora HSP AS za Zadarsku županiju Slobodana Devića Piće Josip Kaštelanac imenovan je za koordinatora u općini Polača, a Marijan Bukvić u općini Poličnik. Imenovanja su im svečano uručena dana 01.03.2018. godine.