HSP AS

fade

10 Travanj 2014 In Vukovarsko-srijemska

Odrednice Programa Odbora za financije Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević

Uzrok svih aktualnih gospodarskih, socijalnih, političkih, te u konačnici društvenih problema svakako se može potražiti u praznoj državnoj blagajni koja se godinama bezočno praznila. No, dolaskom aktualne vlasti, državna blagajna osim što se nastavila prazniti istodobno se prestala i puniti koliko toliko dostatnim prihodima što je Hrvatsku dovelo u predvorje dužničkog ropstva. S ciljem iznalaženja novog, održivog i za društvo u cjelini financijski povoljnijeg rješenja sastavljene su

Smjernice za Program Odbora za financije Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević

Financijska konsolidacija

Hitna i bezrezervna financijska konsolidacija prva je mjera koju je neophodno poduzeti bez odgađanja kako bi Hrvatska zadržala i ovo malo aktualne i postojeće financijske neovisnosti, a potom na zdravim temeljima gradila dugoročno održivu financijsku stabilnost i prosperitet. Kako je riječ o iznimno bolnom procesu kojeg građanstvo i domaća ekonomija teško mogu podnijeti u postojećim uvjetima visokih i nerealnih nameta koji su došli s Planom 21, svakako da cijeloj proceduri treba pristupiti sa stajališta struke, ali i ponuđenih novih rješenja. Naime, politike fiskalne i monetarne politike koje su provođene u protekle 24 godine dovele su nas u trenutnu situaciju te bi nastavak provođenja istih politika, mjera i tehnika samo nastavio postojeći proces zaduživanja.

Kontinuirano provoditi aktivnosti za ostvarivanjem što veće razine financijske neovisnosti u odnosu na svjetske financijske centre moći temeljni je strateški interes neovisnosti i suvereniteta Republike Hrvatske.

S ciljem uravnoteženja nacionalnog proračuna i smanjivanja vanjskog duga, okrenuti se zaduživanju kod domaćih institucija te pravnih i fizičkih subjekata. Dio ovakvog ulaganja od strane domaćih fizičkih i pravnih osoba priznavati kao poreznu olakšicu čime bi se dodatno povećavalo povjerenje u nacionalnu valutu i domaći financijski sustav.

Zaduživanje na domaćem tržištu primarno provoditi kroz izdavanje obveznica građanima koristeći sredstva bonusa na premiju koja je poticajna u odnosu na deviznu štednju i/ili priznavanja ulaganja kao poreznih olakšica.

Svaku eventualnu buduću djelomičnu i/li potpunu privatizaciju bilo koje tvrtke u kojoj država, gradovi, općine i/ili županije imaju vlastite udijele provesti prvenstveno kroz ponudu na domaćem tržištu kapitala putem IPO-a kako bi nacionalne tvrtke ostale u rukama hrvatskog naroda.

Uvesti „uvjetovane koncesije“ (broj zaposlenih, fiksni i varijabilni dio koncesije) na korištenje svi državnih građevinskih objekata na rok od 30 godina koji nisu u upotrebi duže od 5 godina. Na taj način revitalizirati zapuštene objekte, otvarati nove poslovne subjekte, stvarati nova radna mjesta, te povećati izvore financiranja lokalne zajednice i države.

Razvijati nacionalni bankarski sustav kroz redefiniranje platnog prometa državnih institucija i tvrtki. Isplate plaća zaposlenika u javnoj administraciji, službi i državnim tvrtkama provoditi kroz isplate na račune koji se nalaze u bankama gdje je država većinski vlasnik vodeći računa o preuzetim obvezama prema Europskoj uniji.

Uvesti obvezno izdavanje zadužnica kao instrumenta osiguranja naplate potraživanja na ugovorene iznose veće od 25.000,00 kuna kako bi se dodatno povećala likvidnost i sigurnost na tržištu.

Porezna politika

Porezni sustav nužno je transformirati kao poticajni za poduzetništvo kako bi se stvorila podloga za rast i prosperitet države Hrvatske u svim segmentima. U tom smjeru smanjiti broj poreza, poreznih zakona i propisa, te ne uvoditi niti jedan novi fiksni porez za građane i tvrtke vezan uz imovinu i/ili prihode.

Neophodno je porezno rasteretiti sve poduzetnike uvodeći vezano smanjenje poreza na dobit sa sadašnje stope od 20% na 5% čime bi Hrvatska po ovoj stavci bila najkonkurentnija zemlja u regiji. Razliku od trenutnih 15 postotnih poena (u punom ili djelomičnom iznosu) progresivno bi poslodavci ulagali u zapošljavanje novih zaposlenika.

Uvesti porez na svu neiskorištenu, a iskoristivu imovinu (građevine, zemljišta, stambeni objekti, poslovni prostori).

Uvesti poreze za banke koje imaju velik omjer ukupno izdanih kredita i kredita izdanih u svrhu sufinanciranja proizvodnje. Na taj bi se način banke zakonski primoralo da podržavaju proizvodnju umjesto dosadašnjeg pristupa kreditnog podržavanja potrošnje.

Pojačati efikasnost mjera u transferima plaćanja (socijalni i zdravstveni sustav) punom implementacijom načela imovine odbacujući dosadašnje načelo prihoda.

Smanjiti porezno opterećenje građana kroz smanjenje Poreza na dodanu vrijednost!
Naplata Poreza na dodanu vrijednost od tvrtki tek po naplati izdanih računa.

Kupnju osobnih automobila u službene svrhe priznavati kao 60% prihvatljivog troška do određenog iznosa, odnosno viši iznos vezati s manjom prihvatljivom postotnom stopom.

Prihode Agencija, ustanova i ostalih institucija čiji su prihodi određeni državnim zakonima uplaćivati izravno u državni proračun.

Izrađivati državni proračun isključivo na temelju prihodovne, a ne rashodovne strane.
Analizirati i smanjiti broj, ali i postotne iznose parafiskalnih nameta. Eliminirati sve neposredne i posredne učinke dvostrukog oporezivanja. (npr. naknade za ZAMP plaćaju i radio i tv kuće, ali i ugostiteljski objekti koji emitiraju programe tih medijskih kuća).

Redefinirati ulogu financijskih inspekcija kod prvih dolazaka novoosnovanim poslovnim subjektima (tvrtke, obrti, zadruge, OPG), kao i kod provjere implementacije novih zakona kod postojećih subjekata na način da djeluju isključivo preventivo i afirmativno, a tek potom represivno.

Sufinanciranje udruga civilnog društva uz fiksno postotno vezanje s godišnjim proračunskim izdvajanjem za gospodarstvo (mikro, malo, srednje i veliko poduzetništvo).

Monetarna politika

Kuna je nacionalna valuta i kao takva je neotuđivi oblik platnog sredstva, te simbol hrvatskog naroda i države.

Kako bi se potaknuo izvozni kapacitet u prerađivačkom i turističkom sektoru otvoriti mogućnost određivanja cijena u euru i dolaru, te na taj način razbijati birokratske barijere koje priječe generiranje prihoda od izvoza.

Čuvati neovisnost Hrvatske narodne banke, ali i apsolutnu transparentnost prema Hrvatskom saboru. Provoditi mjere koje će dovesti do učinkovitijih kontrola bankarskog sektora.
 
Osnovati investicijsku banku (ili transformirati jednu domaću u ovaj oblik) koja bi kreditirala projekte sufinancirane od strane međunarodnih institucija.

Objediniti i ostvariti punu učinkovitost agencija financijskog sektora.
Osnažiti i stvorit opravdano povjerenje javnosti u domaće tržišta kapitala.

Poticaji, potpore i subvencije

Težiti apsolutnoj učinkovitosti poticajnih mjera.

Godišnje postotno redefinirati poticajne mjere i razmjerno povećavati ulaganja u one mjere koje doprinose povećanju zapošljavanja, investicija i prihoda, odnosno razmjeno smanjivati ulaganja u mjere koje ne donose navedene pozitivne efekte.

Poticati stambenu štednju, štednju za obrazovanje djece i mirovinske štednje do ukupno 25.000,00 godišnje. Dopunsko osiguranje priznavati kao poreznu olakšicu.

Pohađanje dječjih vrtića, troškove studiranja i korištenje domova umirovljenika do 7 tisuća kuna godišnje priznavati kao poreznu olakšicu.

Financijska decentralizacija

Iznose parafiskalnih nameta koji su vezani uz državne prosjeke (npr. pretplata za HRT; vodne naknade, turističke naknade…) vezati uz županijske prosjeke na način da bogatije sredine preuzmu veći teret.

Postotne iznose za koncesije prestati definirati u fiksnom iznosu, te ih odrediti u postotnom rasponu. Županije bi same određivale unutar postotnog raspona postotak koncesije čime bi same definirale svoju konkurentnu poziciju na tržištu.

75% pojedinačnog iznosa za naplaćene koncesije, rente i druge oblike srodnih nameta ostaviti na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Fiksni dio Poreza na dodanu vrijednost ostaviti na području županije u kojoj je PDV na proizvod ili uslugu naplaćen za formiranje namjenskih Poticajnih županijskih fondova putem kojih bi se kreditirali odobreni projekti financirani iz državnih i međunarodnih izvora.

Hrvoje Niče, mag.oec.
predsjednik Odbora za financije HSP dr. Ante Starčević

16 Ožujak 2014 In Osječko-baranjska

„Društvo prijatelja Hajduka Osijek“, i njihov predsjednik Martin Artuković pozvali su predsjednicu stranke i europarlamentarku Ružu Tomašić te glavnog tajnika Peru Ćorića da kao počasni gosti nazoče tradicionalnoj „Biloj noći Hajduka“.

Ovogodišnja „Bila noć Hajduka“ održana je u hotelu „Termia“ u Bizovački toplicama, dana 15.03.2014. sa početkom u 20,00 h. Uz Ružu Tomašić i Peru Ćorića na ovoj hajdučkoj zabavi nazočili su brojni članovi i dužnosnici HSP AS, predsjednik Odbora za financije mr. Hrvoje Niče, predsjednik Kluba vijećnika HSP AS u Gradskom vijeću Grada Vukovara mr. Igor Gavrić, predsjednik Odbora za branitelje HSP AS grada Vukovara i predsjednik Koordinacije Udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara Franjo Šoljić, dopredsjednik Podružnice Osijek i vijećnik u GV Grada Osijeka Mario Galić, predsjednik Glavnog stana Denis Bevanda i zamjenik predsjednice prof. Ivan Tepeš.

Ovoj zabavi i druženju kojom je društvo obilježilo 103. rođendan Hajduka nazočila je Uprava Hajduka, njihov klupski Nadzorni odbor, igrači i veterani NK Hajduka te brojni drugi gosti iz javnog života. Za dobro raspoloženje pobrinuli su se voditelji Ivana Gudelj i Denis Šabić te vrsni glazbenici Alen Nižetić, Quatro Band Osijek, Klapa Zrinski, Krunoslav Kićo Slabinac, Mija Kordić i Ivo Amulić.

Čast da se jedina obrati od nazočnih počasnih gostiju, pred više od 650 gostiju, pripala je Ruži Tomašić. U svom obraćanju poželjela je da „žive vječno“ i Hajduk i Hrvatska.

21 Listopad 2013 In Vukovarsko-srijemska

Godine 1991. ustrojena je jedna od prvih pravaških Podružnica u Hrvatskoj, Podružnica Vrbanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ta najstarija pravaška utvrda politička je egzistirala od svog osnutka do danas. Jedan od utemeljitelja te 1991. godine bio je Mato Landekić, dosadašnji predsjednik Podružnice Vrbanja HSP AS i županijski vijećnik u trećem mandatu u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije.

Dana 21.10.2013. u Vrbanji održan je reizbor Podružnice HSP AS. Reizborni zbor kao predsjedavajući radnog predsjedništva vodio je i otvorio Glavni tajnik Pero Ćorić. Izrazio je zadovoljstvo viđenim, a to je veliki broj mladih i obrazovanih osoba koji su u HSP AS prepoznali mogućnost da doprinesu boljitku svoje zajednice. Čestitao je utemeljiteljima pravaštva na ovim prostorima tijekom Domovinskog rata i onima koji su svoj pravaški svjetonazor nastavili provoditi kroz program i ime HSP AS.

Radno predsjedništvo uz Glavnog tajnika činili su predsjednik ŽV HSP AS VSŽ i predsjednik Časnog suda Tomislav Džanak, mag. oec. Hrvoje Niče i Barbara Čuha kao zapisničarka.

Na početku skupa odana je počast Domovini i poginulima u Domovinskom ratu trenucima šutnje. Skup su osim Glavnog tajnika pozdravili vijećnik HSP AS u Općinskom vijeću Vrbanja Martin Begić, dosadašnji predsjednik Mato Landekić, Tomislav Džanak i dopredsjednik stranke i predsjednik Županijske skupštine ŽV HSP AS Antun - Toni Žagar ing. graf.

Predloženi su i jednoglasno izabrani slijedeći kandidati, za predsjednika Dario Landekić ing. agr., za dopredsjednike Mario Ivanković i Ivan Pavić, za rizničara Ivan Brčić, za tajnicu Barbara Čuha, a u Izvršni odbor izabrani su Marko Pavić, Tomislav Landekić, Mario Mikulić i Martin Begić. U Nadzorni odbor izabrani su za predsjednika Stjepan Iljić, a za članove Mario Vinković i Marko Begović.

Zbor je završio intoniranjem stranačke himne "Ljubim te Hrvatska, Domovino sveta".

Stranica 16 od 16

Newsletter

AcyMailing: Could not load compat file for J2.5.28This module can not work without the AcyMailing Component

Kontaktirajte nas

Čulinečka 119, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

  • Telefon: +385 01 2865 261
  • Fax: +385 01 2865 264

Pratite nas putem

Na društvenim mrežama smo. Pratite nas.
Nalazite se ovdje: Naslovnica Novosti Displaying items by tag: Hrvoje Niče