/FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

2020.

Financijski plan 2020.

Plan i program rada 2020.

2019. 

Donacije 2019.

Financijski plan za 2019

Plan i program za 2019

2018.

BILANCA 2018.

Izvještaj o prihodima i rashodima 2018.

BILJEŠKE UZ FI 2018.

Godišnji Plan rada i Financijski plan 2019.

DONACIJE 2018

Financijski plan 2018.

Godišnji program rada 2018.

Izvješće o donacijama, siječanj – lipanj 2018.

2017.

Referentna stranica

Bilanca

Prihodi i rashodi

Bilješke

Izvješća o donacijama

Izvješće o donacijama 6. mj. 2017.