/Ante Kožul koordinator HSP AS za Općinu Galovac u Zadarskoj županiji

Ante Kožul koordinator HSP AS za Općinu Galovac u Zadarskoj županiji

Starčevićanci Zadarske županije ubrzanim tempom rade na ustroju stranke na razini Općina i gradova u sklopu priprema skorog održavanja Zbora za Županijsko vijeće Zadarske županije. Statutarni preduvjeti stvoreni su i u Općini Galovac te je slijedom navedenog za koordinatora imenovan Ante Kožul iz Galovca.

Imenovanje mu je svečano uručio koordinator HSP AS za Zadarsku županiju Slobodan Dević Pićo.